11 Mayıs 2012 Cuma

666 KHK'NİN MUHASEBE ŞEFLİĞİ UNVANINA ETKİSİ-ETKİSİZLİĞİ


666 KHK ile Maliye Bakanlığında Merkez ve Taşra biriminde görev yapan Şef kadrosunda çalışan Personel ile Diğer Genel Bütçeli kurumlarda çalışan Şef ile eşit iş yapar görüp aynı statüde özlük haklarını eşitlemiş bulunmaktadır. Oysa ki; işlevlerindeki benzerliğe rağmen Maliye Bakanlığı çalışanları diğer  kamu görevlilerine nazaran daha geniş bir alanda kamu hizmeti  vermektedirler. Görev tanımlarımızda yazılı iş ve işlemleri gerçekleştirirken bilmemiz gereken 13 kanun ve bunlara ilişkin ikincil mevzuatın yanında, hizmet verdiğimiz Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özlük hakları açısından bağlı oldukları kanunlar, iş ve işlemlerinden mali mevzuatı ilgilendiren kanunlar ile ikincil mevzuatını da bilmek durumundayız. Görevimiz gereği bu kadar mevzuat bilmek ve uygulamak zorunluluğumuz bulunmakta iken, diğer kamu kurumlarında Şef unvanına sahip çalışanların bu kadar kanun bilmek ve uygulamak zorunlulukları bulunmamaktadır. 

1 yorum: